Příběh jihočeského moře – co všechno zůstalo pod hladinou?

I když se o stavbě přehrady v oblasti Lipna začalo uvažovat již v 18. století a úvahy zintenzivnily po rozsáhlých povodních na konci 19. století, realizace se dočkala až v 50tých letech 20. století. Výstavba tohoto vodního díla trvala 6 let a dodnes je často připomínána pro svůj rozsah i množství inovativních postupů, kterých bylo třeba při stavbě využít.*

Výsledkem byla největší vodní plocha nejen Vltavské kaskády, ale celé České republiky. Takto monumentální stavba se však neobešla bez obětí – kromě 32 pracovníků, kteří přišli při stavbě o život, to byly lesy a další krajinné prvky stejně jako lidská sídla a celé vesnice. Zkuste se při svém pobytu v hotelu ve Frymburku dozvědět o této kapitole místní historie něco více!

Zatopené osudy

V první fázi stavby bylo na místě budoucí přehrady prováděno intenzivní odlesňování a demolice objektů. Stavba tak zasáhla do mnoha lidských osudů. Pod hladinou lipenské přehrady se nyní nachází kromě samot a malých osad i několik obcí. Zatopena byla Dolní Vltavice, 35 domů Přední Výtoně ale např. i část samotného Frymburku. Na dně přehrady pak odpočívá i část železniční trati, silnice, množství cest ale i některé kostely a hřbitovy.

Zmizelá Vltava

PoNepristupnych-VzhuruDoDivociny

Fotografie oblasti z doby před stavbou přehrady by dnes poznali již jen nemnozí pamětníci a zájemci o regionální historii. Lipno změnilo krajinu téměř k nepoznání. Vykáceno muselo být téměř 1 700 hektarů lesa, dřevo odváželo několik tisíc nákladních automobilů. Pod hladinou zůstalo ale i 1 200 hektarů rašelinišť, louky a také několik lomů a tuhových dolů, které kdysi exportovaly grafit do celého světa. Zamyslete se při své návštěvě Hotelu Lipno i nad dávno zmizelým světem, který dnes odpočívá na dně největší vodní plochy České republiky, tzv. jihočeského moře.

* Vážení čtenáři, z důvodu neporušování autorských práv vkládáme pouze ilustrační fotografie. Pro podrobnější informace a fotografie prosíme navštivte web Lipensko.org

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.